Teepee là Lều vải (của người da đỏ). Một tipi được phân biệt với các lều hình nón khác bởi các cánh khói ở trên cùng của cấu trúc.

Hiển thị tất cả 41 kết quả