Lều cắm trại

Tổng hợp các mẫu lều cắm trại chống mưa dùng cho 1-2 người; 2 -3 người; 4 – 6 người. Có kèm theo đệm, đèn, túi ngủ chống côn trùng, cách nhiệt ấm.