Một thư mục chia sẻ mọi thứ cần biết về vải: vải được tạo ra như thế nào, đặc tính của vải, nguyên liệu được sản xuất ở đâu, quá trình sản xuất vải ảnh hưởng đến môi trường như thế nào, các chứng nhận và hơn thế nữa. Những chất liệu vải làm lều cho bé an toàn, đẹp phù hợp với nhiều lứa tuổi.